طریقه خواندن و نوشتن وزن و عیار طلای آب شده

طریقه خواندن و نوشتن وزن و عیار طلای آب شده

طریقه خواندن و نوشتن وزن و عیار طلای آب شده

معمولاً دو عدد، بر روی قالب‌های طلای آب شده حک می‌شوند. رقمی که بالای خط کسری قرار دارد مربوط به وزن طلا است. برای تعیین وزن طلای آب شده آن را بر روی ترازوی طلافروشی که دارای دقت زیادی است قرار می‌دهند و عدد به دست آمده را بر روی قالب و یا مفتول طلای آب شده حک می‌کنند.

رقمی که در زیرخط نوشته می‌شود مربوط به عیار طلا است. عیار طلا در آزمایشگاه ریگیری تعیین می‌گردد و پس از مشخص‌شدن عیار طلا، عدد آن را بر روی شمش طلای آب شده انگ می‌زنند.

ابعاد طلای آب شده

ابعاد و اندازه طلای آب شده از استاندارد و یا قانون خاصی پیروی نمی‌کند و باتوجه‌به قالبی که طلای ذوب شده را در آن می‌ریزند می‌تواند در وزن‌ها و اشکال مختلفی تولید شود. اما طلافروشان برای راحتی کار جواهرسازان آن را به‌صورت مفتول تولید می‌کنند.

نحوه خواندن طلا

زیرا مفتول بودن طلا به طلاسازان کمک می‌کند تا به‌راحتی هر اندازه‌ای که برای ساخت مصنوعات طلا نیاز دارند از آن جدا نمایند و مابقی طلای آب شده را دست‌نخورده نگهداری کنند تا در زمان دیگر